CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Środowisko serwerów

 • kompleksowy audyt IT
 • obsługa serwerów (sprzęt, chmura) + wynajem
 • system antywirusowy na serwerach
 • instalacja aplikacji i systemów na serwerach
 • opracowanie i wdrożenie polityki backupowej
 • zarządzanie systemem backupowym
 • zarządzanie usługami pocztowymi + własny serwer pocztowy
 • zarządzanie infrastrukturą wirtualną
 • monitorowanie infrastruktury IT
 • skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych
 • zarządzanie systemami ochrony sieci
 • zarządzanie sieciami VPN
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • opracowanie i wdrożenie wirtualizacji

Bezpieczeństwo systemów

 • kompleksowy audyt sprzętu i oprogramowania
 • audyt RODO
 • skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych
 • opracowanie, wdrożenie i zarządzanie polityką backupową
 • system antywirusowy na serwerach, stacjach roboczych
 • replikacja backupu danych
 • monitoring infrastruktury IT
 • wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie systemem archiwizacji logów
 • zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów
 • zarządzanie dostępem do internetu
 • zarządzanie sieciami VPN
 • administracja uprawnieniami i środowiskiem użytkownika
 • zarządzanie projektami IT

Sieci i bazy danych

 • audyt sprzętu i IT
 • skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych
 • instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • zarządzanie siecią WLAN, LAN, WAN
 • zarządzanie sieciami VPN
 • zarządzanie tożsamością i dostępami do systemów
 • zarządzanie systemami ochrony sieci
 • zarządzanie dostępem do internetu
 • zarządzanie zaawansowanymi
 • sługami sieciowymi
 • backup baz danych
 • zarządzanie serwerem baz danych
 • zarządzanie usługami pocztowymi + własny serwer pocztowy
 • zarządzanie zasobami dyskowymi

Stacje robocze i użytkownicy

 • audyt sprzętu
 • audyt licencji
 • audyt oprogramowania
 • zarządzanie siecią WLAN
 • zarządzanie dostępem do internetu
 • zarządzanie systemem operacyjnym
 • system antywirusowy na stacjach roboczych
 • monitorowanie infrastruktury IT
 • instalacja stacji roboczych dla użytkowników końcowych
 • nadawanie uprawnień użytkownikom stacji roboczych
 • pomoc zdalna quick-support
 • wsparcie merytoryczne użytkowników stacji roboczych

15 + 15 =