Cyberbezpieczeńswo

Cyberbezpieczeństwo jest ważnym działaniem w ochronie infrastruktury informatycznej i przyczynia się do osiągania celów w zakresie bezpieczeństwa w obszarach, takich jak informacje, aplikacje, sieci i Internet. Jest to kluczowe dla zapewnienia ochrony danych, aplikacji, sieci oraz użytkowników przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią.

Oferujemy Państwu kluczowe dla cyberbezpieczeństwa usługi:

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA IT

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa cybernetycznego zgodnie z terminem i zakresem ustalonym, przy pełnej akceptacji ze strony Klienta dotyczącej dostępu do infrastruktury firmy.

Dodatkowo mamy możliwość wykonania testów penetracyjnych, które są znacznie ekonomiczniejsze niż naprawianie skutków cyberataków. Ponadto, umożliwiają wykrycie rzeczywistych słabych punktów, które potencjalnie mogą być wykorzystane do przejęcia kontroli nad systemami organizacji.

Do w/w usługi istnieje możliwość przeprowadzenia testów socjotechnicznych, które służą weryfikacji faktycznej odporności pracowników na próby manipulacji poprzez wysyłane e-maile lub wiadomości SMS, rozmowy telefoniczne lub inne działania o charakterze socjotechnicznym.

 

Nasi audytorzy posiadają:

– Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW;

– Certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 TÜV NORD Polska;

– Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 27001 TUV SÜD Polska;

– Certyfikat Analityka Wymagań REQB;

– uzyskali certyfikat z tytułem: Pełnomocnik, Auditor wewnętrzny, Specjalista ds. Systemu Zarzadzania Jakością wg ISO 9001:2015;

– ukończone studia podyplomowe w zakresie: Audytora systemów informatycznych w Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

SZKOLENIA Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Warto zaznaczyć, iż poza odpowiednio wyposażoną infrastrukturą IT, serią audytów bezpieczeństwa informatycznego również cykl szkoleń informatyków, pracowników pozwoli na zapewnienie standardów bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia:

  1. SZKOLENIE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA – człowiek jako najsłabsze ogniwo organizacji.

Czas szkolenia: 3 godziny

  1. SZKOLENIE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA – incydenty bezpieczeństwa omówione z przykładami.

Czas szkolenia: 3 godziny

  1. SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH– jako bezpieczeństwo wizerunku firmy.

Czas szkolenia: 3 godziny

  1. SZKOLENIE WSTĘPNE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW – czyli RODO w pigułce.

Czas szkolenia: 1 godzina.

  1. OCHRONA WIZERUNKU – czyli kiedy można rozpowszechniać czyjś wizerunek.

Czas szkolenia: 3 godziny.

  1. CYBERPRZEMOC WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY– jak reagować, jak się bronić oraz jak nie zostać sprawcą!

Czas szkolenia: 3 godziny.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW ZA AKTYWNOŚĆ DZIECI W SIECI.

Czas szkolenia: 3 godziny.

Ceny szkoleń są przedstawiamy po ustaleniu ilości uczestników oraz formie szkolenia (zdalna/osobista).

Istnieje możliwość wykreowania  szkolenia indywidualnego pod tematykę branży klienta z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Nasi wykładowcy posiadają:

– Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW;

– Certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 TÜV NORD Polska;

– Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 27001 TUV SÜD Polska;

– Certyfikat Analityka Wymagań REQB;

– uzyskali certyfikat z tytułem: Pełnomocnik, Auditor wewnętrzny, Specjalista ds. Systemu Zarzadzania Jakością wg ISO 9001:2015;

– ukończone studia podyplomowe w zakresie: Audytora systemów informatycznych w Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

– Liczne certyfikaty oraz ukończone szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych;

Ponadto:

– Od 2012 roku realizują zadania w zakresie ochrony danych osobowych;

– Są Uczestnikami wielu szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych oraz wielu szkoleń sektorowych z zakresu Ochrony Danych Osobowych (w tym organizowanych przez UODO i MC), Prawa Pracy, Prawa Zamówień Publicznych, Rachunkowości, Budżetowania, Finansów Publicznych, Prawa Oświatowego, Zarzadzania Zasobami Ludzkimi;

– Są wykładowcami min.: na studiach podyplomowych MBA w tematyce cyberbezpieczeństwa;

– Są redaktorami w sekcji oświaty portalu „Proste To RODO”

– Są współzałożycielami Cyfrowy Skaut – ISSA Polska – Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych,

– Członkami Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Danych Osobowych oraz Klubu Inspektora Ochrony Danych.

4 + 14 =