Zaufali nam

Instytuty Polskiej Akademi Nauk

 Badań Molekularnych i Makromolekularnych  Polskiej Akademii Nauk
 Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
Instytut Biologii Medycznej  Polskiej Akademii Nauk